Forum Internazzjonali tat-Trasport

Innovazzjonijiet: Il-ITF

Il-Forum Internazzjonali tat-Trasport

Il-Forum tat-Trasport Internazzjonali hija organizzazzjoni intergovernattiva fi ħdan l-OECD (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp) sistema. Hija taġixxi bħala think tank għal kwistjonijiet globali ta 'politika ta' trasport u torganizza samit annwali tal-ministri tat-trasport. Qabel 2007, il-Forum tat-Trasport Internazzjonali teżisti għal aktar minn sena 50 bħala l-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport (ECMT; Franċiż: Konferenza européenne des ministres Transports des, CEMT). [1]

Il-Forum tat-Trasport Internazzjonali jiġbor flimkien il-pajjiżi membri 54 [2] bil-għan li javvanza l-aġenda globali tal-politika tat-trasport, u jiġi żgurat li din tkompli tagħti kontribut għall-iżvilupp sostenibbli, l-prosperità, l-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni tal-ħajja umana u l-benesseri. Hija taħdem biex tiffaċilita l-iskambju ta 'informazzjoni fuq livell internazzjonali u biex titjieb il-kapaċità għal teħid ta' deċiżjonijiet fil-pajjiżi membri.

Fir-rwol tagħha Tank Aħseb, il-Forum tat-Trasport Internazzjonali jipprovdi dawk li jfasslu l-politika u l-komunità tat-trasport globali bl-għarfien l-evidenza bbażati fuq kwistjonijiet ta 'politika tat-trasport [3]. Il-ħidma tiegħu hija msejsa fuq ir-riċerka ekonomika, l-istatistika ta 'ġbir [4] u analiżi tal-politika mwettqa miċ-Ċentru tar-Riċerka tagħha fil-house, ħafna drabi f'kollaborazzjoni ma' riċerkaturi minn, l-akkademja negozju u l-gvern.

Programm Iċ-Ċentru ta 'Riċerka ta' ħidma jinkludi enfasi fuq is-sostenibbiltà ambjentali, is-sikurezza fit-toroq, l-effiċjenza, il-loġistika, il-konġestjoni tat-traffiku u l-infrastruttura, fost temi oħrajn. Iċ-Ċentru ta 'Riċerka iżomm il-Traffiku fit-Toroq Internazzjonali u Database Inċidenti (IRTAD), database komprensiva ta' statistika relatati mas-sikurezza fit-toroq. [5]